09-11-2015

Mooie woorden van Hospice Zenit

Raedts Bouwbedrijf werkt momenteel aan de verbouwing / nieuwbouw bij Hospice Zenith in Venray. Hospice Zenit is een centrum voor palliatieve terminale zorg, waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensdagen doorbrengen in een huiselijke omgeving.

Onze medewerkers proberen de overlast tot een minimum te beperken. Dat zij hier zeer goed in slagen blijkt uit bijgaand artikel, geschreven door Cis van Deursen, coördinator van Hospice Zenit.